Kunskapsdatabas för installatörer

Knowledge base for installer

Kontakta installatörssupporten

Om du inte hittar svaren på dina frågor i kunskapsdatabasen kan du kontakta vår installatörssupport.
1. Skicka in ditt ärende här
2. Om du behöver akut support under en installation kan du ringa oss på 0868433390 och uppge det ärendenummer du fått. Skicka alltid in ett ärende först så att vi har den information som behövs för att kunna hjälpa dig.

Contact installer support

If you can't find the answers to your questions in the Knowledge Base, contact our installer support.
1. Submit your case här
2. If you need urgent support during an installation, you can call us at +46 (0) 868433390 and state the case number you received. Always submit a case first so that we have the information needed to be able to help you.